Välkommen!

 • FEST FÖR ALLA LOGGA

  Fest för alla

 • IOGT LOGGA

  IOGT-NTO Gävleborg

 • EFFEKT LOGGA

  EFFEKT

 • VIT JUL LOGGA

  Vill vi ge alla barn en Vit Jul genom att få vuxna att helt avstå från alkohol under julhelgen.

IOGT-NTO Gävleborg tror på ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar oss människor att leva ett fritt och rikt liv.

Vi är i huvudsak en opinionsbildande organisation som bedriver verksamhet inom tre områden : alkohol och narkotikapolitiska, förebyggande och sociala.
Vi vill att våra medlemmar ska känna sig delaktiga i organisationens arbete och ha möjlighet att påverka. IOGT-NTO är en genuin folkrörelse med över 30 000 medlemmar i hela landet.
Vår verksamhet bidrar till en minskad alkoholkonsumtion i samhället och hjälp och stöd till medberoende och personer som just tagit sig ur ett beroende.
IOGT-NTO föreningarna i Gävleborg erbjuder nyktra och drogfria mötesplatser med varierande verksamheter.
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00