Välkommen!

  • Fest för alla

  • IOGT-NTO Gävleborg

IOGT-NTO Gävleborg tror på ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar oss människor att leva ett fritt och rikt liv.

Vi är i huvudsak en opinionsbildande organisation som bedriver verksamhet inom tre områden : alkohol och narkotikapolitiska, förebyggande och sociala.
Vi vill att våra medlemmar ska känna sig delaktiga i organisationens arbete och ha möjlighet att påverka. IOGT-NTO är en genuin folkrörelse med över 30 000 medlemmar i hela landet.
Vår verksamhet bidrar till en minskad alkoholkonsumtion i samhället och hjälp och stöd till medberoende och personer som just tagit sig ur ett beroende.
IOGT-NTO föreningarna i Gävleborg erbjuder nyktra och drogfria mötesplatser med varierande verksamheter.
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00