Välkommen till oss!

  • Fest för alla

IOGT-NTO Gävleborg tror på ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar oss människor att leva ett fritt och rikt liv.

IOGT-NTO är i huvudsak en opinionsbildande organisation som bedriver verksamhet inom tre områden: alkohol och narkotikapolitiska, förebyggande och sociala. Vi erbjuder nyktra och drogfria mötesplatser med varierande verksamheter. Vi vill att våra medlemmar ska känna sig delaktiga i organisationens arbete och ha möjlighet att påverka. Läs mer om vårt arbete genom att klicka här.
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00