Distriktsexpeditionen

Distriktsexpedition (Post- och besöksadress)

IOGT-NTO Gävleborgs distrikt
c/o IOGT-NTO
Lynäsvägen 3C
826 68 Bergvik

Utvecklingskonsulent IOGT-NTO Gävleborg/Dalarna
(förbundsanställd)
Cecilia Abrahamsson
c/o NBV, Storgatan 36
811 36 SANDVIKEN
0701 – 90 84 60
cecilia.abrahamsson@iogt.se

UNF-Konsulent:
Andreas Frank
0735 – 88 15 05
andreas.frank@unf.se

Junis-konsulenter:
Camilla Eklund
0701 – 90 84 39
camilla.eklund@junis.org

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00