Distriktsstyrelse

IOGT-NTO:s distriktsstyrelsen 2017-2018

Ordförande:
Kenneth Boberg, Hamrångefjärden
kenneth.boberg@telia.com

Kassör:
Hans Pettersson
070-254 17 87
hans-anders.pettersson@hos.sandnet.se

Sekreterare:
Brita Dixelius
070-535 35 78
brita.dixelius@telia.com

Ledamot
Anette Säker

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00